מערכת ישיבה ישיבתית

מערכת ישיבה ישיבתית

מערכת הישיבה מסדרת 'ישיבתי' תוכננה כמענה לדרישות ולצרכים שעלו מצד ישיבות ובתי מדרש.

הספסל בסדרה זו נטול ריפוד, אך גב המושב עוצב בצורה ארגונומית כדי לאפשר ללומדים לשבת, להתפלל וללמוד בנוחות במשך שעות ארוכות. כמו כן מאפשר הספסל לשבת מול שולחן, מול סטנדר, או מול ספסל נוסף עם מדף.

בסדרה זו מושבי הספסל מתרוממים ומספקים למתפללים מרחב גדול יחסית בזמן תפילת העמידה. על פי דרישה ניתן לספק גם מערכת ישיבה עם מושבים קבועים שאינם מתרוממים. אורך הספסלים ניתן לשינוי, והוא נקבע על פי תכנית הישיבה בבית הכנסת.

בחלקו האחורי של כל מושב מותקן תא אחסון הפתוח בחלקו העליון, ועל גביו ניתן להתקין מדף מתקפל המשמש גם כמכסה לסגירת התא.

גם בסדרה זו ניתן לבחור רגליים למושבים מתוך מספר גדול של רגליים מעוצבות, לשלב חריטות תואמות ברגלי הספסלים ולהתאים גוון לעץ.

מבנה המוצר

סגנונות

מבחר דגמים

מושב קבוע

מושב קבוע

מושב מתרומם עם מדף

מושב מתרומם עם מדף

מושב מתרומם

מושב מתרומם

רגלי חוץ

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 8.270171
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000000.000000
cameraFocalLength (float): 80.609688
cameraFov (float): 25.175089
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 2386.920654
cameraTransform (m44f): [{0.934614, -0.344371, -0.0889075, -524.458}, {-0.355663, -0.904942, -0.233632, -1846.94}, {0, 0.249977, -0.968252, 1260.25}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "PhysCamera002"
vrayInfo/computername (string): "mastercomp"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "23.08.2017"
vrayInfo/filename (string): "Uzor new 2.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "1500"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0,001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0,00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "12"
vrayInfo/ram (string): "32608MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  3m 26,2s"
vrayInfo/time (string): "16:05:57"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.50.04"
vrayInfo/w (string): "1500"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
R (half)
VRayExtraTex_Map #243.B (half)
VRayExtraTex_Map #243.G (half)
VRayExtraTex_Map #243.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayRawSha

רגלי חוץ דגם 4105

רגלי חוץ דגם 4010

רגלי חוץ דגם 4010

רגלי חוץ דגם 4012

רגלי חוץ דגם 4012

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 8.270171
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000000.000000
cameraFocalLength (float): 80.609688
cameraFov (float): 25.175089
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 2386.920654
cameraTransform (m44f): [{0.934614, -0.344371, -0.0889075, -524.458}, {-0.355663, -0.904942, -0.233632, -1846.94}, {0, 0.249977, -0.968252, 1260.25}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "PhysCamera002"
vrayInfo/computername (string): "mastercomp"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "23.08.2017"
vrayInfo/filename (string): "Uzor new 2.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "0"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0,001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0,00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "0"
vrayInfo/ram (string): "32608MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  0m  0,0s"
vrayInfo/time (string): "15:35:32"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.50.04"
vrayInfo/w (string): "0"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
R (half)
VRayExtraTex_Map #243.B (half)
VRayExtraTex_Map #243.G (half)
VRayExtraTex_Map #243.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayRawShadow.G (

רגלי חוץ דגם 4070

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 8.270171
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000000.000000
cameraFocalLength (float): 80.609688
cameraFov (float): 25.175089
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 2386.920654
cameraTransform (m44f): [{0.934614, -0.344371, -0.0889075, -524.458}, {-0.355663, -0.904942, -0.233632, -1846.94}, {0, 0.249977, -0.968252, 1260.25}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "PhysCamera002"
vrayInfo/computername (string): "mastercomp"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "25.08.2017"
vrayInfo/filename (string): "Uzor new 2.max"
vrayInfo/frame (string): "1632394360"
vrayInfo/h (string): "24909"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0,001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0,00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "0"
vrayInfo/ram (string): "32608MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  0m  0,0s"
vrayInfo/time (string): "9:17:13"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.50.04"
vrayInfo/w (string): "23652"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
R (half)
VRayExtraTex_Map #243.B (half)
VRayExtraTex_Map #243.G (half)
VRayExtraTex_Map #243.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayR

רגלי חוץ דגם 4018

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 8.270171
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000000.000000
cameraFocalLength (float): 80.609688
cameraFov (float): 25.175089
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 2386.920654
cameraTransform (m44f): [{0.934614, -0.344371, -0.0889075, -524.458}, {-0.355663, -0.904942, -0.233632, -1846.94}, {0, 0.249977, -0.968252, 1260.25}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "PhysCamera002"
vrayInfo/computername (string): "mastercomp"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "23.08.2017"
vrayInfo/filename (string): "Uzor new 2.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "1500"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0,001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0,00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "12"
vrayInfo/ram (string): "32608MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  2m 56,0s"
vrayInfo/time (string): "15:42:14"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.50.04"
vrayInfo/w (string): "1500"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
R (half)
VRayExtraTex_Map #243.B (half)
VRayExtraTex_Map #243.G (half)
VRayExtraTex_Map #243.R (half)
VRayRawShadow.B (half)
VRayRawSha

רגלי חוץ דגם 4014

רגלי חוץ דגם 4004

רגלי חוץ דגם 4004

אפשרויות גימור

גווני עץ

גוון עץ - לביא ריהוט לבתי כנסת

גוון עץ B13

גוון עץ B22

גוון עץ B22

גוון עץ B11

גוון עץ B11

גוון עץ B19

גוון עץ B19

גוון עץ B15

גוון עץ B15

גוון עץ B24

גוון עץ B24

גוון עץ Mahogany

גוון עץ Mahogany

גוון עץ Natural Oak

גוון עץ Natural Oak

גוון עץ Natural beech

גוון עץ Natural beech

גוון עץ White beech

גוון עץ White beech

נשמח לעזור לכם בבחירת העיצוב המתאים ביותר לצרכים שלכם